Akademik Çalışma Birimleri

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKLU AKADEMİK ÇALIŞMA BİRİMLERİ

Program ve Materyal  Geliştirme Birimi:

Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan dersler ile ilgili öğretim programları geliştirilmesi ve derslerde kullanılacak ders kitaplarının kazanımlar doğrultusunda desteklenmesi faaliyetlerini Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile koordineli şekilde yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

Temel Yabancı Diller Modern Diller              
Ceren TAŞATAN ÇAKMAK (Koordinatör) Sait SARIOĞLU (Koordinatör)            
Fadime YILDIRIM Gözde PINAR
  Onur ÖRNEK
Semra ONAY

Ölçme-Değerlendirme Birimi:

Yüksekokulumuz bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin belirlenen kazanımlara erişmelerine imkan tanıyan öğretim materyalleri ile kazanımlara erişme düzeylerini ve bu süreçteki gelişmelerini takip etmeye imkan veren araçları belirler/geliştirme–değerlendirme faaliyetlerini yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

Temel Yabancı Diller Modern Diller    
Mehmet GÖKÇE (Koordinatör) Gülsüm ORHAN (Koordinatör)
H.Özge BAHAR GÜNER Eren AKDAĞ KURNAZ
Fares ALHAKIM Nazife ŞEN ERSOY
Bethany BROBERG M.Seçkin BACAK
H.İbrahim KARABULUT  

 

Mesleki Gelişim Birimi:

Yüksekokulumuz bünyesinde görev almakta olan akademik personelin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak ilgili kişilerin mesleklerini daha etkin ve verimli bir şekilde icra etmelerine yönelik çalışmaları yapar, mesleki gelişimlerine imkan sağlayacak eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • M.Derya SUBAŞI (Koordinatör)
 • Figen KARAFERYE
 • Burcu GÖKGÖZ KURT
 • Mehtap ARAT
 • Gülsüm ORHAN

Öğrenci Gelişim Birimi:

Hazırlık Eğitimi boyunca öğrencilerin gelişimine katkıda bulunan öğrendiklerini uygulayabilecekleri çeşitli sosyal, sportif, kutlama, ödüllü yarışma ve gezi faaliyetlerini düzenlemek üzere kurulan birimde; aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • Gülşah MEYDAN (Koordinatör)
 • Esma CAN
 • Funda YILDIZ
 • Nurcan İLBAŞ
 • Nurhan ÇÖKMEZ
 • Eda KARABACAK

Akreditasyon Birimi:

Yüksekokulumuz Temel Yabancı Diller Bölümü hazırlık programları uluslararası akreditasyon kurumlarının standartlarına erişmesi faaliyetlerini diğer birimler ile organize çalışacak şekilde yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • Figen KARAFERYE (Koordinatör)
 • Halil İbrahim KARABULUT
 • Gülsüm ORHAN

 

Uzaktan Eğitim Birimi:

Yüksekokulumuz Uzaktan Eğitim faaliyetlerini planlayıp, uygulamak üzere oluşturulan birimde; aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • Nazife ŞEN ERSOY (Koordinatör)
 • M.Seçkin BACAK
 • Ceren TAŞATAN ÇAKMAK

AR-GE Birimi:

Yüksekokulumuzda yeni teknolojik bilgiler ışığında; eğitim ve öğretim düzeyini ve personel verimliliğini artırıcı yeni projeler üretmek üzere kurulan birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • M. Seçkin BACAK (Koordinatör)
 • F. Samet AGUŞ
 • Mehmet ERDOĞAN

2.Yabancı Dil Birimi:

Yüksekokulumuzda İngilizcenin yanı sıra; Almanca-Rusça-Fransızca-İspanyolca-Arapça gibi ikinci yabancı dil derslerinde öğrencilerin dil becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamak üzere oluşturulan birimde, aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • Ümmühan PAÇAN (Almanca) (Koordinatör)
 • Yılmaz ÇETİN (Almanca)
 • Fatma GELİP (Almanca)
 • Kumru DİNÇ (Rusça)
 • Semra ONAY (Fransızca)
 • Dilşah KALAY (Japonca)           
Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2016, Pazartesi