Mesleki Gelişim Birimi

 

Mesleki Gelişim Birimi faaliyetleri, M.Derya Subaşı, Figen Karaferye, Burcu Gökgöz Kurt, Mehtap Arat ve Gülsüm Orhan tarafından aktif olarak düzenlenmekle beraber, çalışmalarımız – akademik mesleki gelişimin doğası gereği – Yüksekokulda bulunan tüm öğretim elemanlarıyla birlikte iletişim ve  işbirliği ön planda tutularak devam etmektedir.

Mesleki Gelişim Birimi olarak amacımız, öğretim elemanlarının dil öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmeleri konusunda ihtiyaç duydukları desteği onlara sağlamak, böylelikle sınıf içi öğretimin kalitesini yükseltmek ve işbirliğini artırarak akademik çalışma ortamında pozitif bir atmosfer yaratmaktır. 

Mesleki Gelişim Birimi tarafından 2016- 2017 Güz Dönemi içerisinde geçekleştirilen ve 2016-2017 Bahar Dönemi için yapılması planlanan aktiviteler aşağıda listelenmiştir. 

2016/2017 GÜZ DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

Rutin Salı Toplantıları

Yüksekokulumuzdaki öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre planlamalar yapabilmek amacıyla, öncelikle Birim içerisinde görevli öğretim elemanları ile düzenli toplantılar yapıldı. 

Bu toplantılar neticesinde;

1. İletişimi daha verimli sağlayabilmek amacıyla birim e-mail adresi oluşturuldu (ydyo.pd.unit@gmail.com).

2. Yüksekokulumuzdaki tüm öğretim elemanlarının kullanımına açık ‘PD Unit Library’ adında online bir materyal paylaşım klasörü oluşturuldu.

3. Daha önceki yıllarda hazırlanmış ‘Öğretim Elemanı El Kitabı’ için bir revizyonu olarak YDYO Tanıtım Metni için yeniden çalışmalar başlatıldı.

4. ‘Öğretim Elemanları Arası Sınıf Gözlemleri’ (Peer Observation) konusu gündeme alındı. Bu gözlemlerin nasıl düzenli olarak yapılabileceği ve elde edilecek veri doğrultusunda diğer öğretim elemanlarına ne şekilde dönüt verilebileceği üzerinde ilerleyen zamanda çalışmalar yapılması hedeflendi.  

5. Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen webinar ve seminer programları hakkında öğretim elemanlarını bilgilendirmek ve bunları öğretim elemanlarımızın hizmetine sunmak konusunda planlamalar yapıldı. İlk olarak 1 Aralık 2016 tarihinde David Nunan tarafından hazırlanan “Identity, Discrimination and the Non-native Speaking Professional in TESOL” başlıklı webinar gösterimi gerçekleştirildi.

6. Önce sadece birim içinde başlatılan rutin toplantıların ardından Yüksekokul’daki tüm öğretim elemanlarının katılımına açılan haftalık rutin toplantılar planlandı. Bu doğrultuda,;

  1. Haftalık tartışma konuları (weekly discussions) belirlendi ve buna göre akış planı yapıldı.
  2. Belirlenen konular doğrultusunda yapılan akademik çalışmalar, yurt içi yurtdışında çalışan dil öğretmenlerinin deneyimleri üzerinden paylaştığı yazılar ve/veya yayınları içeren bir flyer (broşür/haftalık birim içi gazete) çıkarılması kararlaştırıldı. ‘PDU Weekly’ adı altında düzenlenen ilk çalışmada ‘teaching stress and burnout’ konusu ele alındı ve tüm öğretim elemanlarına ulaştırıldı. 
  3. Tüm öğretim elemanlarının büyük oranda katılımının sağlanabilmesi amacıyla ders programlarına uygun bir gün seçildi. Hem bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılabilmesi hem de öğretim elemanları arası iletişimin kuvvetlendirilmesi amacıyla ‘A Cup of Ideas’ toplantılarına başlandı ve birim mail adresinden toplantının ‘yeri, zamanı ve konusu’ tüm öğretim elemanlarına duyurularak davetler yinelendi.

7. Yüksekokul öğretim elemanları ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda çalışmalar planlamak amacıyla internet üzerinden mesleki gelişim ihtiyaç analizi anketi uygulandı. Uygulama sonuçları doğrultusunda yayınevleri ile iletişime geçildi ve öne çıkan konular doğrultusunda ikinci dönem için seminer taleplerimiz iletildi. 

8. Birinci dönem başında ise, ‘Motivasyon’ konusuna öncelik verilerek hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın motivasyonuna yönelik seminerler düzenlendi.

  1. Turgut Turunç – Oxford University Press – 27.10.2016
  2. Ray Wiggin – Cambridge University Press – 15. 11.2016 

 

A CUP of IDEAS Etkinlikleri

A CUP of IDEAS toplantılarında ele alınan konulardan bazıları şöyledir: 

  1. How to avoid teaching stress and burnout – 06.12.2016
  2. How to teach vocabulary efficiently and effectively – 13.12.2016
  3. Problematic areas/problems encountered during teacher/learner interaction and suggestions – 20.12.2016
  4. How to teach/motivate and deal with difficult students/disruptive behaviour – 27.12.2016
  5. Share your cases/examples with difficult students – 03.01.2017

 

2016/2017 BAHAR DÖNEMİ İÇİN PLANLANAN ETKİNLİKLER

Birimimiz Bahar Dönemi’nde de Yabancı Diller Yüksekokulundaki dil öğretimi kalitesini arttırmak için öğretim elemanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmetiçi eğitim ve gelişim programlarını düzenlemeye devam edecektir. Önceliklerimiz arasında,

1. Yüksekokul bünyesine katılmış ve/veya katılacak olan yeni öğretim elemanlarına Yabancı Diller Yüksek Okulu’nu bölümler ve derslerin işleyişiyle birlikte tanıtmak ve oryantasyon sürecinde destek olmak;

2. “A Cup of Ideas” etkinliklerinin devamını sağlamak ve bu etkinlikler sırasında belirlenen konularda eğitim seminerleri ve workshoplar planlamak;

3. İki yönlü iletişim, açıklık, karşılıklı güven, devamlı iyileştirme ve çabuk harekete geçme anlamında yararlı olan ‘Öğretim Elemanları Arası Sınıf Gözlemleri’ (Peer Observation) etkinliklerinin planlanması konusunu tekrar ele almak ve

4. Toplantılardaki çoklu-paylaşımda, öğretim elemanlarının karşılaştıkları ve/veya çözümünde zorlandıkları konularda (sınıf içi-dışı ve idari konular, yönetmelikler, sınavlar ve değerlendirmeler, materyal kullanımı vb.) bir soru-cevap havuzu oluşturarak YDYO Tanıtım metni içerisinde ‘Sıkça Sorulan Sorular’ (FAQ) kısmını hazırlamak bulunmaktadır.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2017, Çarşamba