Tekrar Öğrencileri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10.Maddesinin 5.fıkrasının c) bendinde, "Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinden başarısız olanlar; takip eden eğitim-öğretim yılı başında yapılacak iki aşamalı YDYS’ye katılırlar. Bu sınavın her iki aşamasından da en az 65 puan alanlar yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılırlar; aksi takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler veya bir önceki eğitim-öğretim yılında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları koşuluyla yabancı dillerini kendi imkanları ile geliştirmek üzere YDYO’ya dilekçe ile başvuruda bulunabilirler." denmektedir. 

Bu madde doğrultusunda, devam şartını yerine getirdiği halde 1 yıl sonunda başarısız olduğu için hazırlık sınıfını tekrar okuması gereken öğrenciler, yabancı dilini kendi imkanlarıyla geliştirmek ve doğrudan 2 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmek üzere en geç 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerimiz hazırlık sınıfı derslerine devam etmeyecek olup yıl sonundaki sınava girebileceklerdir. (YDYO Öğrenci İşleri'nde doldurulacak veya Faks ile gönderilecek dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.) 

Ancak, hazırlık sınıfında tekrar okumak isteyen ve bu nedenle hazırlıkta bir sınıfa yerleştirilen öğrenciler ise, devam ve yıl içi başarı şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür. 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, Cuma