Yabancı Diller Bölümü

Dilşah Kalay

Dr. Öğr. Üyesi

Yabancı Diller Bölüm Başkanı - YDB Anabilim Dalı Başkanı

Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller
0 (274) 443 (7558)
dilsah.kalay@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Psycholinguistics, Vocabulary Teaching

Mehtap Akmeşe

Öğr. Gör.

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller
mehtap.akmese@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: English Language and Literature

Merve Konyar

Öğr. Gör.

Öğretim Görevlisi

Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller
0 (274) 443 (7585)
merve.konyar@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Konuşma Çözümlemesi, Toplumdilbilim, İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi lisans öğrencilerine İngilizce Hazırlık eğitimi için Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulmuş, daha sonra 6 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kurulması sonucunda eğitim-öğretim faaliyetlerini Yüksekokul olarak sürdürmeye başlamış ve bünyesinde Temel Yabancı Diller Bölümü ile Modern Diller Bölümü açılmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet göstermekte olan Temel Yabancı Diller Bölümü ve Modern Diller Bölümü, 22/11/2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Yabancı Diller Bölümü olarak birleştirilmiştir.

Yabancı Diller Bölümü, zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere üniversite genelinde tüm öğrencilere hazırlık eğitimi imkanı sunmaktadır. Üniversitemizin aşağıdaki bölümlerine kayıt olan öğrencilerimize zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir:

Fen Edebiyat Fakültesi : İngiliz Dili ve Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : İngilizce İşletme

Fen Edebiyat Fakültesi : İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 

Üniversitemizde Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunan bölümler dışında yer alan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden, kontenjan dahilinde İsteğe Bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görme talebi bulunan öğrenciler, bir Eğitim – Öğretim Yılı boyunca İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi alabilirler. Başvurular Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrenci Yerleştirme Yönergesi’nce değerlendirilir ve web sitemizde duyurulur.

Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler için, Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olabilmeleri amacıyla Eğitim – Öğretim yılı başında Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS) gerçekleştirilir. Zorunlu ve /veya İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı Programında öğrenim görmesi kesinleşen öğrenciler için , seviyelerine uygun İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi alabilmeleri amacıyla Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDBS) gerçekleştirilir.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024, Salı