Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Ölçme-Değerlendirme Birimi (Temel Yabancı Diller Bölümü)

Temel Yabancı Diller Bölümü Ölçme-Değerlendirme Birimi faaliyetleri; Mehmet Gökçe, H. Özge Bahar Güner, Fares Alhakim, Bethany Broberg ve H.İbrahim Karabulut tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu birim, İngilizce hazırlık sınıfı süresince uygulanan tüm yazılı ve sözlü sınavlarının planlanması, hazırlanması, uygulamanın organize edilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

Bu birim, aşağıda verilen sınavların nesnel, güvenilir ve geçerliliği yüksek olacak şekilde hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur:

İngilizce Yeterlik Sınavı (English Proficiency Exam)

Eğitim-Öğretim yılı başında, sonunda ve yaz okulu sonrasında olmak üzere yılda 3 kez hazırlanan bu sınav öğrencilerin hazırlık sınıfından başarılı olup olmadığını belirleyen sınavdır. Dinleme, dil kullanımı, okuma ve yazma becerilerini kapsayan bu sınav tüm hazırlık yılının kapsamındaki dil becerilerinin ölçülmesini hedefleyecek şekilde ve 150 dakikalık bir sınav olarak uygulanır.

Düzey Belirleme Sınavı (Placement Exam)

Eğitim-öğretim yılı başında hazırlık okuyacak öğrencilerin, eğitimlerine hangi seviyeden başlayabileceklerini belirleyebilmek için uygulanır.  Dinleme, dil kullanımı ve okuma becerileri bakımından çeşitli seviyelerde soruları içeren bu sınav aracılığıyla sınava giren her öğrenci için en uygun seviyeye karar verilmesini sağlamaktadır.

Kısa Sınavlar (Quizzes)

Her akademik dönemde 2 adet uygulanan sınavdır. 3-4 haftalık periyod içerisinde işlenen içeriği kapsayan ve dinleme, okuma, dil kullanımı becerilerini ölçmek üzere hazırlanır. Yaklaşık bir ders saati sürecek şekilde uygulanır.

Ara Sınavlar (Midterms)

Her akademik dönemde 2 adet uygulanır ve kapsamı dahilindeki içerikten yazılı olarak ölçebilecek tüm hedef kazanımları (dinleme, dil kullanımı, okuma ve yazma) ölçmeyi amaçlayan kapsamlı sınavlardır. Ara sınavlar genellikle 100-120 dakikalık sınavlar olarak uygulanmaktadır.

Konuşma Sınavları (Speaking Assessments)

Her akademik dönemde 2 adet uygulanan bu sınavda öğrencilerin konuşma, iletişim kurma becerilerini değerlendirmeyi hedefleyen sınavlardır. Öğrencilerin ikişerli olarak katılım gösterdikleri konuşma sınavlarında, karşılıklı olarak soru sorma-cevaplama bölümünün ardından göreve dayalı olarak daha kapsamlı bir üretim performansı göstermeleri gerektiren sınavlardır. Her bir öğrenci çiftine verilen süre yaklaşık olarak 10-15 dakikadır.

Temel Yabancı Diller Ölçme-Değerlendirme Birimi ayrıca hazırlık sınıfı yıl içi değerlendirmesinin aşağıdaki ögelerinin ağırlıklarının ve yıl içi uygulamasının organizasyonu ile de ilgilenmektedir:

Ürün Dosyası (Portfolio)

Öğrencilerin dil öğrenme süreci hakkında kendi gelişimlerini takip edebilmeleri amacıyla ve özellikle yazma becerileri alanındaki çalışmalarını düzenli olarak tuttuğu dosyadır. Bireysel öğrenme ve öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirebilmesini hedefleyen bu çalışma, temelde Reading-Writing derslerindeki her ünite sonunda hedeflenen yazı görevinin tamamlanması şeklinde gerçekleştirilir.

Bu dosya içerisinde öğrencilerin ayrıca kelime öğrenimi için yaptıkları çalışmalar, sesli ve görüntülü kayıtları gibi ögelerin yanı sıra, belli dönemler için kendileri hakkında değerlendirme yapacakları (Self-Reflection) ödevlerin de tutulması istenebilmektedir.

Performans Değerlendirmesi (Performance)

Öğrencilerin derslerine giren öğretim elemanları tarafından ayrı ayrı yapılacak değerlendirme puanlarını ortalaması şeklinde ortaya konur. Değerlendirmede öğrencinin devam durumu, derse katılımı, İngilizce konuşmaya istekliliği, ders için gerekli olan materyallerin getirilmesi ve ödevlerin düzenli olarak yapılması gibi performans alanları belirleyicilik taşımaktadır.

Çevrimiçi Ödev Değerlendirmesi (Online Study)

Hazırlık programında kullanılan basılı ders kitaplarının çevrimiçi öğrenme yönetim sistemlerinde her bir akademik dönem için belirlenen içeriğin öğrenciler tarafından ders dışında yapılarak öğrendiklerinin pekiştirilmesi amaçlanır.

 

Birim tarafından uygulanan tüm sınavlara ilişkin belli aralıklarla öğretim elemanları ve öğrencilerden geri dönüt alınarak, sürekli olarak iyileştirme ve geliştirme amaçlanır.

Uygulanan sınavlara ilişkin sonuçların değerlendirmesini içeren bilgiler, her akademik dönem sonunda yapılan toplantılarda öğretim elemanları ile paylaşılır ve rapor haline getirilerek Bölüm Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunulur.

 

Ölçme-Değerlendirme Birimi (Modern Diller Bölümü)

Modern Diller Bölümü bünyesinde verilmekte olaran İngilizce dersleri için sınav ve değerlendirme uygulamaları Gülsüm Orhan, Eren Akdağ Kurnaz, Nazife Şen Ersoy ve M. Seçkin Bacak tarafından organize edilmektedir. Diğer öğretim elemanları ise sınav çoğaltma, dağıtım ve okuma görevlerinde bulunmaktadır. 

Birimin amacı üniversite genelinde 1. sınıflara YÖK tarafından zorunlu kılınan İngilizce I ve İngilizce II derslerinin sınav standardizasyonunu sağlamaktır. Birimimiz, bu amaca yönelik Mühendislik Fakültesinde sınıfların şubelendirilmesiyle birlikte fakülte genelinde 2016-2017 Güz Döneminde İngilizce I ara sınavını ve final sınavını ortak sınavlar olarak başarıyla gerçekleştirmiştir.

2016-2017 Bahar Dönemi sınavları için de birimimiz ortak sınavlar yapmaya devam edecek olup, sınavlarla ilgili çok yönlü değerlendirmeler yapılarak geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz planlanmaktadır. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2017, Çarşamba