Program ve Materyal Geliştirme Birimi

Program ve Materyal Geliştirme Birimi (Hazırlık Sınıfı Dersleri)

Program ve Materyal Geliştirme Birimi İngilizce hazırlık sınıfı programına uygun olan müfredatın ve ders materyallerinin belirlenmesi amacına yönelik olarak çalışmaktadır.

Bu kapsamda, İngilizce hazırlık programıyla ilgili aşağıdaki faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesindeki organizasyondan sorumludur.

  • Program amaçlarının belirlenmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılması
  • Hedef kazanımların belirlenmesi
  • Hedef kazanımlara yönelik olarak derslerde kullanılacak ders materyallerinin seçimi ve incelenmesi sürecinde tüm öğretim elemanlarıyla işbirliği içerisinde sürecin yürütülmesi
  • Program ihtiyacına göre öğretim elemanlarına derslerde kullanılmak üzere ek ders materyallerinin oluşturulması
  • Belirlenen ders materyallerinin akademik takvime uygunluğu içerisinde haftalık ders program ve çizelgelerinin oluşturulması
  • Eğitim-öğretim yılı içerisindeki öngörülemeyen aksaklıklar nedeniyle oluşan gecikmelerle ilgili gerekli güncellemelerin yapılması
  • Programın değerlendirilmesine yönelik öğretim elemanları ve öğrencilerin geri dönüt verebileceği anket vb veri toplama araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçları hakkında bilgi raporlarının paylaşılması
  • İhtiyaca yönelik olarak belirlenecek alanlarda yeni program tasarımlarıyla ilgili pilot uygulamaların yapılması ve süreç sonunda elde edilen bilgilerin paylaşılması
  • Çevrimiçi öğrenme yönetim sistemlerinde programa dahil edilecek içeriğin hedef kazanımlara uygunluğu içerisinde belirlenerek öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgilendirilmesi
  • Ölçme-Değerlendirme Birimi ile işbirliği içerisinde çalışarak uygulanan sınavların kapsam geçerliğinin artırılması

Program ve Materyal Geliştirme Birimi (Fakülte Dersleri)

Öğretim elemanlarıyla düzenli olarak yapılan toplantılarda üniversitemizdeki yabancı dil dersleri programları, uygulamaları ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili görüş alışverişi yapılmıştır.

  
Mühendislik Fakültesinde sınıf mevcutları İngilizce öğretimi için ideal sayılarda olacak şekilde şubelendirilme yapılmıştır. Tüm Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde İngilizce derslerinin işleyişinde ortak program için ders müfredatına uygun kitap seçimi, haftalık konu takibi, kullanılacak ek materyallerle ilgili toplantılar ve görüşmeler yapılmıştır.  Üniversitemiz akademik takvimine uygun içerikli yayınlar seçilmiştir. Kullanılması kararlaştırılan kitap ve materyallerin tüm öğretim elemanları tarafından aynı takvimle uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
Önümüzdeki yıllarda daha fazla bölümün şubelendirilmesi  amaçlanmaktadır. Daha çok bölüm şubelendirildiğinde çalışmaların kapsamı genişletilecektir. 
 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin akademik öğretim hayatlarına daha çok katkı sağlamak amacıyla planlanan programdaki konuların öğretimine yardımcı olacak materyal ve alıştırmalar hazırlanmaktadır.
Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2018, Salı