SIKÇA SORULAN SORULAR

EYLÜL AYI YETERLİK SINAVI (YDYS)

Eylül Ayı Yeterlik Sınavı (YDYS) nasıl bir sınavdır?

Eylül Ayı Yeterlik Sınavı (YDYS), zorunlu hazırlık okuyacak öğrencilerin hazırlık programından muaf olmalarını sağlayan iki aşamalı bir sınavdır. Bu sınavın 1. Aşamasında dil bilgisi, okuduğunu ve dinlediğini anlama, 2. Aşamasında ise yazma ve konuşma becerileri ölçülür. Sıanvın her iki aşamasından da 65 ve üzeri puan alan öğrenciler, hazırlık programından muaf olurlar ve doğrudan bölümlerinde derslere başlarlar.

Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı bulunan bölümler hangileridir?

2022-2023 Eğitim-öğretim yılında Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan bölümler şunlardır:

           Fen-Edebiyat Fakültesi:

  İngiliz Dili ve Edebiyatı 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

                                İngilizce İşletme

          Fen Edebiyat Fakültesi:

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Sınavın içeriği nasıldır?

Sınavın 1. aşaması çoktan seçmeli sorulardan oluşan dinleme, okuma, dil kullanımı (dilbilgisi + kelime) bölümlerinden oluşmaktadır. Bu aşamadan 100 puan üzerinden 65 puan ve üzerinde alan öğrenciler sınavın 2. aşamasına alınırlar.

Sınavın 2. aşamasında yazma ve konuşma becerileri ölçülür. Bu aşamadan da 100 puan üzerinden 65 puan ve üzerinde alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar.

Yeterlik Sınavı için ne tür kurallar uygulanmaktadır?

Üniversitemizde eğitime yeni başlayacak öğrencilerin sınava gelirken Nüfus Cüzdanlarını/Ehliyetlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Önceki yıllarda hazırlık okumuş öğrencilerin ise Öğrenci Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav sonuçları nasıl ilan edilmektedir?

Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasından duyurulmaktadır.

Eylül Ayı Yeterlik Sınavına girebilmem için başvuru yapmam gerekli midir?

Üniversitemizde Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Eylül ayında gerçekleştirilecek sınava katılmak üzere başvuruda bulunmalarına gerek yoktur.

Geçmiş yıllarda İngilizce Hazırlık Sınıfı Programından başarısız olmuş olup, sınava katılmak isteyen öğrencilerimizin ise İngilizce Hazırlık Sınıfı Akademik Takviminde belirtilen başvuru bitiş tarihine kadar başvurularını Yabancı Diller Bölüm Sekreterliğine iletmeleri gerekmekedir.

Söz konusu öğrencilerin sınav saati ve giriş yerlerini öğrenmek amacıyla ydyo.dpu.edu.tr adresli web sitemizi takipte kalmaları gerekmektedir.

Eylül Ayı Yeterlik Sınavına girmezsem ne olur?

Üniversitemizde eğitime yeni başlayacak  ve zorunlu hazırlık okuyacak olan öğrenciler, Eylül Ayı Yeterlik Sınavına girmezler veya başarılı olamazlarsa 1 yıl zorunlu hazırlık programını almak zorundadırlar. 

YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI (YDBS)

Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDBS) nedir?

Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDBS), zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık okuyacak olan tüm öğrencilerin İngilizce dil beceri düzeylerinin belirlenmesi için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin hazırlık programına hangi seviyeden başlayacağını belirler. Sınav sonucuna göre öğrenciler hazırlık programı eğitimlerine kendilerine en uygun düzeyde başlarlar.    

İngilizce Düzey Belirleme Sınavına girmezsem ne olur?

En uygun seviyenin belirlenmesi için bu sınava mutlaka girilmesi gerekir. İngilizce Düzey Belirleme Sınavına girmeyen öğrenciler, en alt seviyeden eğitimlerine başlarlar. Sınav saati ve yeri hakkında duyuruların, Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki duyurular bölümünden takip edilmesi gerekir.

YETERLİK SINAVI SONRASI LİSANS EĞİTİMİNE GEÇİŞ

DPÜ'de lisans eğitimine başlamak için karşılamam gereken dil koşulu nedir?

Zorunlu hazırlık okuması gereken öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için Eylül Ayı Yeterlik Sınavı’nın her iki aşamasında da 65 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Yabancı Dil hazırlık eğitimi sonrasında lisans eğitimine geçebilmek için karşılamam gereken koşullar nelerdir?

Yıl içinde yapılacak olan Quiz, Vize, Portfolyo, Konuşma Sınavı ve Performans notlarınızın ortalamalarının 65 ve üzeri olması ve devam zorunluluğunu yerine getirmeniz durumunda Haziran Ayı Yeterlik Sınavı’na girebilirsiniz.  Bu sınavın her iki aşamasında da 65 ve üzeri almanız durumunda hazırlık programında başarılı sayılıp lisans eğitiminize başlayabilirsiniz.

Devamsızlık ve yıl içi ortalamasını sağlayıp Eğitim – Öğretim Yılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarısız olan öğrenciler web sitemizdeki duyuruları takip ederek Bütünleme Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılabilirler. Bütünleme Yabancı Dil Yeterlik Sınavından da başarısız olunması halinde gelecek Eğitim – Öğretim Yılı başında (Eylül) yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na akademik takvimde belirtilen başvuru sürecinde başvuru yapmak koşuluyla katılanabilir.

Gelecek Eğitim – Öğretim Yılı başında (Eylül) yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavından da başarısız olan Zorunlu Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere kayıtlı öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı’nı tekrar ederler.

İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı programında öğrenim gören öğrenciler Hazırlık Sınıfı Programında başarısız olsalar dahi bölümlerindeki eğitimlerine başlayabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE DEVAM ZORUNLULUĞU

Hazırlık eğitimi süresi ne kadardır?

Hazırlık eğitimi süresi 1 yıldır.

Hazırlık sınıflarında devam zorunlu mudur?

Evet. Derslerin en az %85’ine devam zorunludur. Bununla ilgili detaylar öğretim yılı başında hazırlık sınıfı öğrencilerine duyurulur.

Devamsızlık sınırını aşınca ne olur?

Yıl içinde belirtilen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, Eğitim – Öğretim Yılı  sonunda  yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı ile birlikte Bütünleme İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler. Ancak daha sonra Eylül ayında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Sağlık raporları devamsızlıktan düşer mi ve mazaret sınavlarına girebilir miyim?

Sağlık raporları nedeniyle sadece VİZE sınavları için mazaret talebinde bulunulabilir. Bunun için 3 iş günü içinde Öğrenci İşlerine dilekçe ve raporlar teslim edilmelidir. Diğer sınavlar veya ölçme değerlendirme ögeleri için herhangi bir mazaret sınavı ya da değerlendirmesi yapılmaz. 

Hazırlık sınıfı ders kitaplarını nereden temin edebilirim?

Hazırlık sınıfında kullanılacak olan ders kitapları, ilgili yayınevlerinin derslerin ilk haftasında okuldaki satış masalarından temin edilir. Derslere kitapsız gelinmesine ve fotokopi kitap kullanılmasına izin verilmez. Öğrenciler kullanılacak kitap listesi hakkında akademik yıl başında bilgilendirilir. Ders kitaplarının öğrenciye maliyeti 800-1000 civarında olup net tutar öğrencilerin seviyelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Üniversite dışındaki kısa süreli yabancı dil kurslarının yalnızca öğrenim/ders saati ücretlerinin yüksek maliyeti düşünüldüğünde, yabancı yayınevlerince basılan ve hazırlık eğitiminde bir akademik yıl boyunca kullanılacak olan eğitim-öğretim materyallerine ödenecek bu tutarın makul seviyede olduğu görülecektir.  Bunun yanı sıra, hazırlık eğitimi ile alacakları yoğun dil eğitiminin gerek akademik gerekse iş yaşamlarında öğrencilere sağlayacağı katkı paha biçilmezdir. 

Hazırlık sınıf listeleri ilan edildikten sonra sınıf değişikliği yapılabilir mi?

Hayır.

Hazırlık eğitimi boyunca aynı sınıfta mı eğitim alınır?

Hayır. Her 8 haftalık periyotlar sonrasında sınıf listeleri tekrar düzenlenir.

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ 

Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümler haricinde de üniversitemizin pek çok bölümünde öğrenciler İsteğe bağlı hazırlık okumak için müracatta bulunabilir. Bunun için, e-devlet üzerinden kayıt yaptıranların İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK OKUMAK İSTİYOR MUSUNUZ? sorusuna EVET seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Şahsen kayıt yaptıranlar ise isteğe bağlı hazırlık okumak istediğine dair bir dilekçe bırakarak başvurusunu yapmış sayılır. 

Başvurular kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve kabul edilen öğrencilerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde duyurulur. İsteğe bağlı hazırlık okuma başvurusu kabul edilen öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilir. Bu işlem sonrasında 1 yıllık hazırlık eğitimi süresi tamamlanmadan bölümlerine geçme isteği kabul edilmez.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, Perşembe