Seçmeli Derslerimiz

Hazırlık sınıfında İngilizce'nin yanı sıra seçmeli derslerimiz sayesinde öğrencilerimiz ikinci dil becerilerini geliştirme imkanına sahip olurlar. Seçmeli olarak sunduğumuz ikinci yabancı dil dersi olarak öğrencilerimiz Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve Japonca öğrenebilirler. Aşağıda bu dillerle ilgili bilgileri okuyabilirsiniz. 

ALMANCA

Almanca (Deutsch), Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır ve dünyanın yaygın dillerinden biridir. Avrupa Birliği’nin resmî dillerinden biri ve en çok konuşulanıdır. 38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca, özellikle Almanya, İsviçre ve Avusturya’da konuşulmaktadır.

Peki neden Almanca öğrenmeliyiz?

Alman dilini öğrenmek için birçok sebep var. Şimdi bunları sıralayalım:

 • Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç „çalışma dilinden“ bir tanesidir.
 • Almanca, AB kuruluşlarında İngilizce’den sonra Fransızca ile birlikte kullanılan en önemli „çalışma dilidir“.
 • Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 1000’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilenler için Türk iş piyasasında çok daha fazla olanak vardır.
 • Yüksek öğrenim açısından Almanya cazip bir ülkedir. Almanca bilenler için Almanya’da yüksek öğrenim çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır.
 • Yabancı dil bilgisi kültürel, entelektüel ve mesleki ufku genişletir ve farklı kültürlere anlayışla yaklaşılmasını sağlar. Çok dillilik sadece Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, her zaman bir avantajdır.
 • Birçok alanda Alman dilinde yapımlı birçok çalışma ve makale bulunmaktadır. Akademik anlamda gelişime katkıda bulunması için de Almanca öğrenmek bir gerekliliktir.

Ve daha bunun gibi sayamadığımız birçok nedenden dolayı Alman dilinin öğrenilmesinde tıpkı “Bir dil, bir insan” sözünün de desteklediği üzere fayda vardır.

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Almanca, İngilizce Hazırlık okuyan öğrencilere 2. Yabancı dil olarak okutulmaktadır. Yıl sonunda dersten başarılı olan öğrencilere Başarı Belgesi verilmektedir. Almanca dersi, haftada 4 saat olarak verilmekte ve konuşma, yazma, okuma, dinleme ve anlama becerilerinin temel düzeyde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 2. Yabancı dil olarak Alman dilinin okutulması gereken bölümler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Dış Ticaret
 • İşletme
 • İktisat
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Makine/Bilgisayar/Elektrik-Elektronik Mühendislikleri)

Ve isteğe bağlı olarak Üniversite genelinde tüm bölümlerden de Alman dili öğretimi için açık bir kapı her zaman vardır.

O zaman var mısınız Alman dilini öğrenmeye?

 

 

 

 

FRANSIZCA

Hint-Avrupa dillerinden olan Fransızca (Fransızcası: Français); Fransa, Fransız uygarlığını kabullenmiş ülkelerde ve Fransız sömürgesi altında kalmış ülkelerde (Genellikle Afrika) kullanılan çekimli bir dildir.

Tüm Dünya'da 54 ülkede 200 milyon insanın Fransızca konuştuğu tahmin edilmektedir. Bunun 128 milyon kadarı anadili veya ikinci dili olarak konuşur. Başta Fransa olmak üzere, Afrika, Belçika, İsviçre, Lüksemburg, Kanada ve Monako'da bilinir ve konuşulur. Fransızca Belçika’nın yöresi Wallonie’nin, Kanada’nın Quebec şehrinin ve İsviçre’nin, Vaud, Neuchatal, Geneve gibi şehirlerin resmi dilidir. Çoğu ülkelerde Fransızca idari ve ticari işlerde veya uluslararası bir dil olarak önemli bir rol oynar. Fas, Andora, Arjantin, Brazilya, Mısır, Yunanistan, Grenada vs. gibi ülkelerin Fransız toplumları olduğundan dolayı oralarda da Fransızca konuşulur. Fransızca, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO, UNICEF, UNESCO, çoğunda resmi dildir. Çoğu resmi yazışmalar Fransızca yapılır. .

İngilizce ve Türkçedeki çoğu kelime bu dillere Fransızcadan geçmiştir. Fransızcayı öğrendikten sonra İspanyolca, İtalyanca gibi diğer Latin dillerini anlamak daha kolaydır.

Mutfak kültürünün, modanın, kişisel otomobil ürünlerinin, mimari, sanat, tiyatro ve dansın dilidir.

Fransa dünyanın en önemli sanat ve turizm merkezlerinden birisidir. Güzel Sanatlar, Mimarlık, Sinema, Mutfak Kültürü, Mühendislik, Dans, Uluslararası İlişkiler, Moda, Linguistik (dilbilimi), Edebiyat, Tıp, Müzik, Felsefe, İlahiyat, Bilim, Uzay/Hava Bilimleri, Telekomünikasyon ve Tiyatro ile ilgileniyorsanız Fransızcayı mutlaka öğrenmelisiniz.

 

 

RUSÇA

Yüksekokulumuzda İngilizce hazırlık okuyan öğrencilere seçmeli 2. yabancı dil olarak okutulmaktadır. Bu ders başlangıç düzeyinde olup hiç Rusça bilmeyenlere yöneliktir. Dersten başarılı olanlara yılsonunda Başarı Belgesi verilmektedir. Ders haftalık 4 saattir ve dört temel becerinin (dinleme, okuma, konuşma, yazma) konu anlatımı, soru-yanıt, diyaloglar ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turist Rehberliği, İnşaat Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih bölümlerinde okuyan öğrencilerin ikinci/ üçüncü yabancı dil olarak öğrendiği dillerden biridir. 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2018, Cuma