Genel Bilgiler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mart 2012 tarihli 6515 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/03/2012 tarihinde kararlaştırılmış olup 6 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı resmi gazete ilan edilmiştir.

Üniversite olarak Yüksekokulun kuruluş sürecinden itibaren, eğitim öğretim müfredat çalışmaları konusunda yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmaları daha verimli ve yoğun yürütebilmek için kurulan YDYO Yapılanma Ekibi tarafından Ölçme-Değerlendirme, Program Geliştirme, Mesleki Gelişim, Uzaktan Eğitim, Akreditasyon ve Arge birimleri oluşturulmuştur.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, gerek Avrupa ve dünyanın değişik ülkelerinde yapılan incelemeleri, gerekse ticaret ve sanayi çevrelerimizin taleplerini dikkate alarak, öğrencilerine en az iki yabancı dil öğrenebilmelerine imkân sunan bir Hazırlık Okulu kurgulamıştır. Öğrencilerinin mezun olduktan sonra gerek eğitim öğretim hayatlarında, gerekse iş hayatlarında dünyanın her yerinde kariyer ve iş hayatlarını sürdürebilmeleri için güçlü bir İngilizce eğitiminin yanı sıra, ikinci bir yaygın kullanılan dilde daha eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu okul bünyesinde öğrencilere İngilizcenin yanı sıra seçmeli olarak ikinci yabancı dil fırsatı da sunulmaktadır. Bir yıllık hazırlık programı içerisinde öğrenciler Almanca, Fransızca ve Rusça derslerinin yanı sıra İtalyanca ve Japonca derslerinden birini de ikinci yabancı dil olarak alabilmektedirler.

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLER:

  1. Fen Edebiyat Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı
  2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İngilizce İşletme
  3. Fen Edebiyat Fakültesi : İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

  • 2021 / 2022 Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İngilizce İşletme Bölümü’ne öğrenci alımının yapılacak olması nedeniyle, 2021 / 2022 Eğitim – Öğretim Yılından itibaren ilgili bölümde de Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

 

  • Üniversitemizde Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunan bölümler dışında yer alan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden, kontenjan dahilinde İsteğe Bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görme talebi bulunan öğrenciler,  bir Eğitim – Öğretim Yılı boyunca İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi alabilirler. Başvurular Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrenci Yerleştirme Yönergesi’nce değerlendirilir ve web sitemizde duyurulur.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında kendi binasında eğitim vermeye başlayan okulumuz yaklaşık 1200 öğrenciye yabancı dil hazırlık eğitimi verme kapasitesine sahiptir. İlerleyen yıllarda, bu sayının artması ve daha çok öğrencinin yabancı dil eğitimi alabilmesi planlanmaktadır.

Bütünsel Çözüm Ortağı (Complete Solution Partner) Sistemi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kendisini tercih eden öğrencilere yüksek kaliteli bir dil eğitimi verme hedefini taşımaktadır. Bu amaçla, 3 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan protokolle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Cambridge University Press, 2012-2013 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfı İngilizce Dil Eğitiminde Bütünsel Çözüm Ortağı (Complete Solution Partner) olmuştur.

Cambridge University Press, öncelikle sistemin kilit rolünü oynayan eğitim kadrosunun kendini geliştirmeleri amacıyla, Eğitici Eğitimi (Teacher Training) programları uygulamıştır. Müfredat, Ölçme-Değerlendirme, Gramer, Dil Becerileri ve Kullanımı gibi çeşitli alanlarda bilimsel ve sistematik bir işbirliği yapılmıştır.

Öğretim Kadrosu

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 46 sı İngilizce olmak üzere 50 öğretim görevlisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca kadromuz içinde ana dili İngilizce olan hocalarımız da bulunmaktadır.  

Almanca dilinde 2, Rusça, Fransızca dillerinde birer olmak üzere öğretim görevlilerimiz bulunmaktadır.

Siz öğrenci arkadaşları; yabancı dilin öğrenilmesinin artık yabancı ve zor olmayacağı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu atmosferine bekliyoruz.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, Perşembe