Dersler & İşleyiş

DPÜ YDYO, genç ve dinamik akademik kadrosuyla, Hazırlık öğrencilerine iki dönem süren yoğun bir yabancı dil programı sunmaktadır. Bu amaçla dersler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine yönelik ve bu becerileri bütünleştiren bir yaklaşımla yürütülmektedir. Hazırlık sınıfına başvuran öğrenciler, 1. Dönem başında, Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer, bu sınavda başarılı olan öğrenciler Hazırlık sınıfını başarıyla atlayarak ilgili bölüm/programlarına devam eder. Bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler, seviyelerine göre Hazırlık sınıflarına ayrılmak üzere Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavına girer. Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre, öğrenciler, seviye (kur) sınıflarında yabancı dil öğrenimlerine başlar.

Dersler, dil öğrenimine uygun, öğretim elemanı–öğrenci ve öğrenci-öğrenci zengin etkileşiminin sağlandığı donanımlı sınıflarda yürütülür. Her seviyede, Main Course, Listening & Speaking ve Reading & Writing dersleri uygulanır.

Kullanılan materyaller, dil öğretimi alanında başarısını kanıtlamış Cambridge University Press ve Oxford University Press gibi yayınevlerinin kitapları arasından seçilmektedir.

Öğrenciler dil öğrenimlerini pekiştirmek amacıyla, derslerin dışında kalan zamanlarında, YDYO bünyesindeki öğrenci kulüplerine katılmanın yanı sıra, öğretim elemanlarının ofis çalışma saatleri içinde randevu alarak bireysel danışma olanağından faydalanabilir. Öğrenciler, iki dönem boyunca sürdürdükleri derslerdeki performansları, oluşturdukları portfolyo ve yazılı & sözlü sınavlardan aldıkları puanların ortalaması hesaplanarak 2. Dönem sonunda Hazırlık sınıfından mezun olmak üzere Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girer ve baraj puanı sağlayarak başarıyla Hazırlık öğrenimini tamamlar.                                                                                                        

                                                                                         

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2018, Cuma