YDYO Kalite

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Yükseokulumuz bünyesinde, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, akreditasyon süreçleri ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Yüksekokulumuzun iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek amacıyla “Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Komisyonu” oluşturulmuş; Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Derya Subaşı, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gökgöz Kurt, Öğr. Grv. Dr. Figen Karaferye, Öğr. Grv. Dr. Burcu Akdeniz, Öğr. Grv. Dilşah Kalay, Öğr. Grv. Seçkin Bacak, Öğr. Grv. Şenay Kırkağaç ve Öğr. Grv. Ceren Taşatan Çakmak bu komisyonda görevlendirilmişlerdir.

Toplantı Tutanağı 1

Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, Salı