Akademik Çalışma Birimleri

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKLU AKADEMİK ÇALIŞMA BİRİMLERİ

Program ve Materyal  Geliştirme Birimi

Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan dersler ile ilgili öğretim programları geliştirilmesi ve derslerde kullanılacak ders kitaplarının kazanımlar doğrultusunda desteklenmesi faaliyetlerini Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile koordineli şekilde yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir. Birim sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

HAZIRLIK SINIFI FAKÜLTE DERSLERİ
Fadime YILDIRIM (Koordinatör) Eren AKDAĞ KURNAZ
Esma CAN Gülsüm ORHAN
Eda KARABACAK Arzu ÖZYÖN
H.Özge BAHAR GÜNER Özge TEPEGÖZ
  Dolunay ÖZER
  Gülşah DİKMECİ
  Semra ONAY TAŞ

 

Ölçme-Değerlendirme Birimi

Yüksekokulumuz bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin belirlenen kazanımlara erişmelerine imkan tanıyan öğretim materyalleri ile kazanımlara erişme düzeylerini ve bu süreçteki gelişmelerini takip etmeye imkan veren araçları belirler/geliştirme–değerlendirme faaliyetlerini yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir. Birim sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

HAZIRLIK SINIFI FAKÜLTE DERSLERİ
Mustafa Kemal ŞEN (Koordinatör) Onur ÖRNEK
Bethany BROBERG Sait SARIOĞLU
A.Erdem ERYILMAZ Özge ÖZDEN
Hülya AKKAŞ Şenay KIRKAĞAÇ
Mehmet GÖKÇE M.Seçkin BACAK
Onur ASLAN  
H.İbrahim KARABULUT  

 

Mesleki Gelişim Birimi

Yüksekokulumuz bünyesinde görev almakta olan akademik personelin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak ilgili kişilerin mesleklerini daha etkin ve verimli bir şekilde icra etmelerine yönelik çalışmaları yapar, mesleki gelişimlerine imkan sağlayacak eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir. Birim sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

 • Dr. M.Derya SUBAŞI (Koordinatör)
 • Dr. Figen KARAFERYE
 • Dr. Burcu GÖKGÖZ KURT
 • Mehtap ARAT
 • Hasan IŞIK
 • Dilşah KALAY
 • Merve KONYAR

 

Öğrenci Gelişim Birimi

Hazırlık Eğitimi boyunca öğrencilerin gelişimine katkıda bulunan öğrendiklerini uygulayabilecekleri çeşitli sosyal, sportif, kutlama, ödüllü yarışma ve gezi faaliyetlerini düzenlemek üzere kurulan birimde; aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir. Birim sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

 • Fehime ASLAN (Koordinatör)
 • Hanımşah AYBULUS
 • Funda YILDIZ
 • Nurcan İLBAŞ
 • Nurhan ÇÖKMEZ
 • Başak ÖZKER
 • Ayşegül ÖKTEM
 • Rabia DEMİR
 • Gülşah MEYDAN

 

 

Uzaktan Eğitim Birimi

Yüksekokulumuz Uzaktan Eğitim faaliyetlerini planlayıp, uygulamak üzere oluşturulan birimde; aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir. Birim sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

 • Nazife ŞEN ERSOY (Koordinatör)
 • M.Seçkin BACAK
 • Ceren TAŞATAN ÇAKMAK

 

2.Yabancı Dil Birimi

Yüksekokulumuzda İngilizcenin yanı sıra; Almanca, Rusça, Fransızca, Japonca ve İtalyanca gibi ikinci yabancı dil derslerinde öğrencilerin dil becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamak üzere oluşturulan birimde, aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir. Birim sayfasına gitmek için lütfen tıklayınız.

 • Ümmühan PAÇAN (Almanca) (Koordinatör)
 • Yılmaz ÇETİN (Almanca)
 • Fatma GELİP (Almanca)
 • Kumru DİNÇ (Rusça)
 • Semra ONAY (Fransızca)
 • Dilşah KALAY (Japonca)
 • M.Kemal ŞEN (İtalyanca)         

 

Akreditasyon Birimi

Yüksekokulumuz Temel Yabancı Diller Bölümü hazırlık programları uluslararası akreditasyon kurumlarının standartlarına erişmesi faaliyetlerini diğer birimler ile organize çalışacak şekilde yürütür. Bu birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • Dr. Figen KARAFERYE (Koordinatör)
 • Halil İbrahim KARABULUT
 • Gülsüm ORHAN

 

AR-GE Birimi

Yüksekokulumuzda yeni teknolojik bilgiler ışığında; eğitim ve öğretim düzeyini ve personel verimliliğini artırıcı yeni projeler üretmek üzere kurulan birimde aşağıdaki öğretim elemanları görevlidir.

 • M. Seçkin BACAK (Koordinatör)
 • F. Samet AGUŞ
 • Gülşah DİKMECİ
 • Şenay KIRKAĞAÇ
 • Burcu AKDENİZ
 • Sezgi ÖZTOP HANER
Son Güncelleme Tarihi: