Yabancı Diller Yüksekokulu10

Yabancı Diller Yüksekokulu10

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mart 2012 tarihli 6515 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/03/2012 tarihinde kararlaştırılmış olup 6 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı resmi gazete ilan edilmiştir.

Üniversite olarak Yüksekokulun kuruluş sürecinden itibaren, eğitim öğretim müfredat çalışmaları konusunda yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmaları daha verimli ve yoğun yürütebilmek için kurulan YDYO Yapılanma Ekibi tarafından Ölçme-Değelendirme, Program Geliştirme, Mesleki Gelişim, Uzaktan Eğitim, Akreditasyon ve Arge birimleri oluşturulmuştur.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, gerek Avrupa ve dünyanın değişik ülkelerinde yapılan incelemeleri, gerekse ticaret ve sanayi çevrelerimizin taleplerini dikkate alarak, öğrencilerine en az iki yabancı dil öğrenebilmelerine imkân sunan bir Hazırlık Okulu kurgulamıştır. Öğrencilerinin mezun olduktan sonra gerek eğitim öğretim hayatlarında, gerekse iş hayatlarında dünyanın her yerinde kariyer ve iş hayatlarını sürdürebilmeleri için güçlü bir İngilizce eğitiminin yanı sıra, ikinci bir yaygın kullanılan dilde daha eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu okul bünyesinde öğrencilere İngilizcenin yanı sıra seçmeli olarak ikinci yabancı dil fırsatı da sunulmaktadır. Bir yıllık hazırlık programı içerisinde öğrenciler Almanca, Fransızca ve Rusça ve Japonca derslerinden birini de ikinci yabancı dil olarak alabilmektedirler.

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Modern Diller Bölümü ve Temel Yabancı Diller Bölümü yer almaktadır. Temel Yabancı Diller Bölümünde hazırlık eğitimi yürütülürken Modern Diller Bölümünde İngilizce servis dersleri ve ikinci yabancı dil dersleri yürütülmektedir.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektonik Mühendisliği Bölümünde İngilizce Hazırlık zorunlu iken bu bölümler dışındaki öğrenciler kontenjan dâhilinde isteğe bağlı olarak bir yıl hazırlık eğitimi alabilmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulunda verilmekte olan dersler Üniversitemizin Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu binalarında verilmektedir.

Bütünsel Çözüm Ortağı (Complete Solution Partner) Sistemi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kendisini tercih eden öğrencilere yüksek kaliteli bir dil eğitimi verme hedefini taşımaktadır. Bu amaçla, 3 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan protokolle, Dumlupınar Üniversitesi ve Cambridge University Press, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı İngilizce Dil Eğitiminde Bütünsel Çözüm Ortağı (Complete Solution Partner) olmuştur.

Cambridge University Press, öncelikle sistemin kilit rolünü oynayan eğitim kadrosunun kendini geliştirmeleri amacıyla, Eğitici Eğitimi (Teacher Training) programları uygulamaktadır. Müfredat, Ölçme-Değerlendirme, Gramer, Dil Becerileri ve Kullanımı gibi çeşitli alanlarda bilimsel ve sistematik bir işbirliği yapılmaktadır.

Öğretim Kadrosu

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 52 si İngilizce olmak üzere 59 okutmanıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca kadromuz içinde ana dili İngilizce olan hocalarımız da bulunmaktadır. Zamanla ise 150-200 güçlenen bir öğretim elemanı kadrosuna sahip olması planlanmaktadır. 

Ayrıca Almanca, Fransızca, Rusça ve Japonca derslerini vermek üzere okutmanlarımız bulunmaktadır.

Siz öğrenci arkadaşları; yabancı dilin öğrenilmesinin artık yabancı ve zor olmayacağı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu atmosferine bekliyoruz.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2018, Salı