Bölüm Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı    Görevi                                                              E-Posta                                                                                              Dahili No                        
Okt. Arif Erdem ERYILMAZ Temel Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı ariferdem.eryilmaz@dpu.edu.tr  1667
Okt. Faruk Samet AGUŞ Temel Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı faruksamet.agus@dpu.edu.tr 1667
Okt. Ümmühan PAÇAN Modern Diller Bölüm Başkan Yardımcısı ummuhan.pacan@dpu.edu.tr 1702
Okt. Mustafa Kemal ŞEN Mütercim Tercümanlık Arapça Bölüm Başkan Yardımcısı    mkemal.sen@dpu.edu.tr 1678
Okt. Fadime YILDIRIM Mütercim Tercümanlık İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı fadime.yildirim@dpu.edu.tr 1683
 
Okt. Nurcan İLBAŞ Mütercim Tercümanlık İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı nurcan.ilbas@dpu.edu.tr 1684

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2017, Perşembe