Bölüm Başkan Yardımcıları

Adı Soyadı    Görevi                                                              e mail                                                                                              Dahili                        
Okt. Arif Erdem ERYILMAZ Temel Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı ariferdem.eryilmaz@dpu.edu.tr   1671
Okt. Ümmühan PAÇAN Modern Diller Bölüm Başkan Yardımcısı ummuhan.pacan@dpu.edu.tr 1702
Okt. Nurhan ÇÖKMEZ Mütercim Tercümanlık Arapça Bölüm   Başkan Yardımcısı                                                                 nurhan.cokmez@dpu.edu.tr 1686
Okt. Fadime YILDIRIM                  Mütercim Tercümanlık İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı fadime.yildirim@dpu.edu.tr 1683
 
Okt. Nurcan İLBAŞ Mütercim Tercümanlık İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı nurcan.ilbas@dpu.edu.tr 1684

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2017, Cuma